Quy tắc ứng xử

Ông Matz rất tốt, và chúng ta cũng vậy.

Khi Matz viết ngôn ngữ Ruby, ông rất quan tâm vào trải nghiệm của lập trình viên. Và nhóm cũng rất quan tâm về trải nghiệm của các thành viên trong cộng đồng. Cộng đồng Ruby Việt Nam có rất nhiều thành viên từ mọi ngóc ngách của cuộc sống, với các ngành nghề và hoản cảnh khác nhau, vì thế chúng tôi muốn đảm bảo một môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả những ai muốn tham gia.

Khi chúng ta cởi mở với nhau như anh em, chúng ta chứng tỏ chúng ta có thể làm được nhiều điều phi thường cho nhau. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau qua việc giúp nhau phát triển, chấp nhận sự khác biệt của nhau và khuyến khích lẫn nhau trở nên tốt hơn.

Với tinh thần đó, nếu bạn có tham gia một sự kiện của Ruby Vietnam với tư cách người nghe, người tổ chức, người nói hay người tài trợ, chúng tôi cho rằng bạn sẽ đồng ý với các quy tắc ứng xử sau:

Tổ chức Ruby Việt Nam cam kết cung cấp một môi trường lành mạnh với không có bất kì sự quấy rối nào ở các sự kiện hay hội thảo cho mọi người, bất kể tuổi tác, giới tính, các điều kiện thể chất, tôn giáo và sắc tộc. Chúng tôi không chấp nhận hoạt động quấy rối ở bất kì hình thức nào.

Tất cả hình thức giao tiếp nên phù hợp cho đối tượng chuyên gia. Các ngôn từ hay hình ảnh quấy rối không được chấp nhận dưới bất kì hình thức nào.

Xin các bạn hãy tốt với nhau. Xin đừng lăng mạ và sỉ nhục các thành viên của cộng đồng. Xin hay tôn trọng lẫn nhau. Và đừng tiết kiệm lời cảm ơn nếu ai giúp bạn. Xin hay nhớ rằng tất cả hành động quấy rồi về tình dục, kỳ thị tôn giáo và sắc tộc hoặc các câu đùa nhạy cảm đều không phù hợp cho các sự kiện hỗ trợ bởi Ruby Việt Nam.

Bất kể ai vi phạm các điều luật trên sẽ có thể được mời rời khỏi sự kiện và sẽ không được hoàn lại tiền vé nếu sự kiện có bán vé.

Nếu bạn hoặc người bạn biết là nạn nhân của các hình thức quấy rối, hoặc bạn có thắc mắc, xin hãy liên lạc ban tổ chức sư kiện (người giới thiệu chương trình), hoặc thành viên của ban quản trị.

Chúng tôi cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp ý kiển phản hồi.