Gia nhập Ruby Việt Nam

Trở thành hội viên không mất phí gia nhập. Chỉ cần bạn LIKE Facebook page là bạn mặc nhiên trở thành hội viên.

Các thành viên khuyến khích đóng góp các link hay liên quan đến Ruby và tham gia Chat Room.